top of page

Wie was 'La Loca'?

Johanna I van Castilië (nu Spanje) ging, om redenen waarover historici nog steeds twisten, de geschiedenis in als 'La Loca' of de "Waanzinnige". Ze werd wegens politieke motieven op haar 16e uitgehuwelijkt aan Filips De Schone, zoon van Maria Van Bourgondië. Dat weerhield haar er niet van stapelverliefd te worden op haar man. Filips had zijn naam niet gestolen en maakte gretig gebruik van zijn aantrekkingskracht bij het vrouwelijk schoon. Het maakte zijn echtgenote gek van jaloezie. In die mate zelfs dat ze uit razernij de haren van haar rivales probeerde af te knippen. 

Toen Johanna voor de huwelijksplechtigheid  naar de Zuidelijke Nederlanden afzakte, was Filips in geen velden of wegen te bekennen. Hij was aan het feesten in Tirol en bleek op dat ogenblik zeer weinig interesse voor zijn toekomstige bruid te hebben. Johanna bleef, ondanks zijn vele escapades, smoorverliefd op Filips en toen hij stierf, kon ze niet scheiden van zijn stoffelijk overschot.  

Uiteindelijk liet haar vader haar opsluiten in het Palacio Real  in Tordesillas op grond van vermeende geestesziekte. Of lagen politieke motieven om haar de kroon te ontzeggen aan de basis van haar opsluiting? Tot zover de geschiedenis zoals je ze terug vindt in de geschiedenisboeken.

Homo Ludens  gaf echter een leuke twist aan dit toch al zeer bijzondere verhaal en verzon een alternatieve geschiedenis.... 

 

Wat deze twist is, komen jullie te weten via dit filmpje:

bottom of page